FR NL

Privacy  

Persoonsgegevens

Val d'Hony-Verdifarm nv verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op een vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een klantenregistratie of een contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Val d'Hony-Verdifarm nv toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Val d'Hony-Verdifarm nv met het oog op klantenbeheer en directe mail per post of elektronische post. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor directe marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info.vet@henryschein.be.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site zouden automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf kunnen geplaatst worden op uw computer. Deze gegevens zouden ons kunnen helpen de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Val d'Hony-Verdifarm nv staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Val d'Hony-Verdifarm nv is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Val d'Hony- Verdifarm nv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elke tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

De website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Val d'Hony-Verdifarm nv heeft geen zeggenschap over de inhoud over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Val d'Hony-Verdifarm nv houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Links naar Val d'Hony-Verdifarm nv

Het aanleggen van hyperlinks naar de website Val d'Hony-Verdifarm nv is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepagina van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Val d'Hony-Verdifarm nv. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Paswoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Val d'Hony-Verdifarm nv onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Val d'Hony-Verdifarm nv. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Val d'Hony-Verdifarm nv reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Val d'Hony-Verdifarm nv uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Netorder Toegang tot NetOrder online
gebruiker Login
paswoord
paswoord vergeten?
Ik wens toegang tot NetOrder Vraag aan